Praktickou ukázkou naplňování článku č. 13 Úmluvy o zvyšování uvědomění, vzdělávání a účasti veřejnosti byl projekt organizace ANPED (Northern Alliance for Sustainability) s názvem „Účast veřejnosti při naplňování Karpatské úmluvy“.
Projekt probíhal v celém karpatském regionu a jeho cílem bylo zapojit klíčové instituce, skupiny a ostatní „stakeholdery“ karpatské oblasti do spolupráce na aktivním naplňování úmluvy, zdůraznit důležitost kulturní, sociální a přírodní jedinečnosti Karpat a podpořit informovanost široké veřejnosti. Realizací projektu byl v ČR pověřen Ústav pro ekopolitiku o.p.s., který je členem ANPED.
Přestože pilotní projekt již skončil, Ústav pro ekopolitiku a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty se ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a dalšími institucemi a nevládními neziskovými organizacemi (ZO ČSOP Salamandr, ZO ČSOP Onyx) dále podílí na koordinaci aktivit přispívajících k naplňování Karpatské úmluvy v ČR.

Dokumenty z jednotlivých jednání naleznete zde:

1. jednání projektu ANPED (Vsetín, 6. 4. 2006)
2. jednání – Karpatská umluva a účast veřejnosti (Brno, 25. 9. 2006)
3. jednání skupiny pro Karpatskou úmluvu (Zlín, 26. 6. 2007)
4. setkání partnerů pro naplňování Karpatské úmluvy (Uherské Hradiště, 22.- 23. 10. 2007)
5. setkání – Seminář REC k naplňování Karpatské úmluvy (Rožnov pod Radhoštěm, 10.- 11. 6. 2008)
6. setkání partnerů pro naplňování Karpatské úmluvy v ČR (Štramberk, 25.- 26. 11. 2009)
7. setkání partnerů pro naplňování Karpatské úmluvy (Horní Lomná, 9. – 10. 12. 2010)
8. setkání partnerů pro naplňování Karpatské úmluvy (Hluk, 3. – 4. 11. 2011)
9. setkání partnerů pro naplňování Karpatské úmluvy (Brumov-Bylnice, 22. – 23. 11. 2012)

Seznam stakeholderů Karpatské úmluvy k roku 2010 je možné si stáhnout zde: