Setkání partnerů pro naplňování Karpatské úmluvy

(22.- 23. 10. 2007, Uherské Hradiště)

materiály ke stažení: