Setkání partnerů pro naplňování Karpatské úmluvy

(Horní Lomná, 9. – 10. 12. 2010)

Tradiční setkání stakeholderů Karpatské úmluvy se v roce 2010 uskutečnilo v termínu 9. – 10. 12. v Horní Lomné.
Součástí setkání byla minikonference k výsledkům projektu zabývajícího se interpretací a ochranou místního přírodního a kulturního dědictví (projekt Dědictví Jablunkovska byl podpořen z revolvingového fondu MŽP ).
Máte-li zájem zapojit se do diskuze o kritériích a principech, které by se měly uplatňovat při posuzování Karpatského dědictví nejen na Jablunkovsku, podklad k diskuzi spolu s výčtem kritérií a principů najdete ve složce Karpatské dědictví.
Kromě stakeholderů se setkání zúčastnila také Mgr. Helena Kostínková jako zástupce MŽP a národní kontaktní osoba pro Karpatskou úmluvu.
Organizátorem setkání byl, stejně jako v předchozích letech, Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.

materiály ke stažení: