Setkání partnerů pro naplňování Karpatské úmluvy

(Hluk, 3. – 4. 11. 2011)

V roce 2011 se každoroční tradiční setkání stakeholderů Karpatské úmluvy uskutečnilo v termínu 3. – 4. 11. Místem setkání byl tentokrát Hluk ležící nedaleko hranice Zlínského a Jihomoravského kraje v podhůří Bílých Karpat.
Kromě stakeholderů se setkání v Hluku zúčastnily také Mgr. Helena Kostínková a Mgr. Pavlína Mejstříková jako zástupkyně MŽP. Jeho organizátorem bylo Vzdělávací a informační středisko, o.p.s.

materiály ke stažení: