logo - Ramsarská úmluva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

 

Co jsou mokřady?

Mokřady jsou definovány jako území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozená i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou brakickou či slanou, včetně území moří, jejichž hloubka za odlivu nepřesahuje šest metrů.

 

Co je Úmluva o mokřadech?

Úmluva o mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Convention on Wetlands of InternationalI importance Especially as Waterfowl Habitat)  je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních úmluv v oblasti ochrany přírody. Zároveň se jedná o jedinou úmluvu, chránící určitý typ biotopu. Z původního zaměření na ochranu mokřadů významných z hlediska vodního ptactva,  se po určité době dospělo k současnému stavu, kdy se prostřednictvím této úmluvy zajišťuje celosvětová ochrana a rozumné  užívání  všech typů mokřadů.

 

Vznik úmluvy zaměřené na ochranu mokřadů byl iniciován alarmujícími změnami v druhovém i početním zastoupení vodních ptáků, zaznamenanými v souvislosti se změnami a úbytkem mokřadů. Myšlenka nutnosti ustanovení mezinárodní úmluvy poprvé zazněla v r. 1962 na mezinárodní konferenci o mokřadech, pořádanou ve spolupráci IUCN (International Union for the Conservation of Nature), IWRB (International Waterfowl Research Bureau) a ICBP (International Council for Bird Preservation, nyní BirdLife Internartional)

Úmluva byla prvními 18 státy podepsána v  r. 1971 v íránském městě Ramsar (odtud zkrácený název „Ramsarská úmluva“) a v platnost vstoupila v r. 1975.  Česká republika je smluvní stranou Ramsarské úmluvy od r. 1990. Dnes má Ramsarská úmluva celkem 168 smluvních  stran.  Sekretariát sídlí ve švýcarském Glandu.

 

Jaké jsou orgány Ramsarské úmluvy?

Orgány Ramsarské úmluvy jsou:

  • Zasedání konference smluvních stran, která se konají v tříletém cyklu
  • Stálý výbor
  • Výbor pro vědecko-technické otázky (STRP)
  • Sekretariát

 

Kde najít další informace?

www.wetlands.org     stránky organizace Wetlands International