Národním koordinátorem informačního systému byla jmenována Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Kontaktní osobou je Mgr. Eva Měráková (eva.merakova@nature.cz).