V roce 2002 se zástupci států a vlád na jednání Světového summitu o udržitelném rozvoji a poté schválením rezoluce Valného shromáždění OSN č. 57/260 zavázali k vyjednání mezinárodního režimu pro přístup ke genetickým zdrojům a spravedlivému a rovnocennému rozdělení přínosů z jejich využívání, a to v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti. Po osmi letech vyjednávání byl na 10. zasedání konference smluvních stran Úmluvy v japonské Nagoji přijat dne 29. 10. 2010 tzv. Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání.

Česká republika podepsala tento Protokol dne 23. června 2011, nicméně doposud jej neratifikovala.

Protokol provádí příslušná ustanovení Úmluvy týkající se přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání – převážně článek 15 Úmluvy. Praktická implementace Protokolu má vytvořit transparentní podmínky pro přístup k těmto zdrojům, zajistit na základě férových podmínek sdílení zisků mezi poskytovateli a uživateli genetických zdrojů a v konečném důsledku zajistit to, aby byly využívány pouze legálně získané genetické zdroje. Prostředky získané na základě implementace Protokolu mají přispět k ochraně biodiverzity a trvale udržitelnému způsobu využívání jejích složek.

Ratifikace Protokolu bude mít dopad také na příslušné legislativní předpisy v České republice. Evropská komise předpokládá, že Protokol vstoupí v platnost v rámci EU ve druhé polovině roku 2014.